Kinh nghiệm học tiếng anh

Cập nhật 2024: 4 Quy tắc xác định âm tiết trong tiếng Anh cần nắm rõ

Âm tiết là đơn vị cấu tạo nên từ, đóng vai trò quan trọng trong việc phát âm và ngữ điệu tiếng Anh. Nắm vững cách xác định âm tiết sẽ giúp bạn đọc và nói tiếng Anh chính xác, trôi chảy hơn.

Quy tắc xác định âm tiết trong tiếng Anh
Quy tắc xác định âm tiết trong tiếng Anh

Bài viết này BMyC sẽ cung cấp cho bạn 4 quy tắc xác định âm tiết trong tiếng Anh một cách dễ dàng và chính xác. Hãy cùng theo dõi để trau dồi kỹ năng ngôn ngữ của bạn nhé!

I. Âm tiết trong tiếng Anh là gì?

Theo nguồn từ điển Cambridge, Syllable (âm tiết) trong tiếng Anh là 1 đơn vị khi phát âm, có thể là một từ hoặc một phần của từ mà có thể phát âm tách biệt. Một âm tiết thường bao gồm một nguyên âm. (a single unit of speech, either a whole word or one of the parts into which a word can be separated, usually containing a vowel.)

BMyC Easy English – Khóa học chuyên biệt thiên về giao tiếp và cải thiện kỹ năng nghe – nói.

Với mô hình “Lớp Học Zoom 1: 5” độc quyền:
⭐Luyện phát âm – phản xạ giao tiếp cực nhanh.
⭐Lớp zoom 1 thầy – 5 trò : tập trung tăng tốc hiệu quả.
⭐Giáo trình linh hoạt theo năng lực mỗi cá nhân.
⭐Lộ trình chuyên biệt từ BMyC.


Tham Gia Ngay

II. 4 quy tắc xác định âm tiết trong tiếng Anh

Nắm vững cách đọc âm tiết là điều cần thiết để phát âm đúng một từ tiếng Anh. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là bạn phải xác định được chính xác các âm tiết riêng biệt trong từ đó. Dưới đây là 4 quy tắc hữu ích để xác định số âm tiết của một từ:

1. Đếm số nguyên âm để biết số âm tiết

Để xác định số âm tiết của một từ, bạn có thể áp dụng phương pháp đơn giản sau: đếm số lượng nguyên âm trong từ. Nguyên âm là những âm thanh được tạo ra khi luồng khí đi qua thanh quản mà không bị cản trở. Trong tiếng Anh, có 5 nguyên âm là a, e, i, o, u.

Ví dụ:

Từ vựng Phiên âm Số âm tiết
teacher /ˈtiː.tʃə(r)/ Có 2 nguyên âm (ea, er) => Từ có 2 âm tiết
kiss /kɪs/ Có 1 nguyên âm /ɪ/. Do đó, đây là từ có 1 âm tiết
cinema /ˈsɪn.ə.mɑː/ Có 3 nguyên âm là /ɪ/, /ə/ và /ɑː/ . Do đó, đây là từ có 3 âm tiết

2. Hai nguyên âm đứng cạnh nhau

Trong tiếng Anh, khi hai nguyên âm kề sát nhau trong phiên âm của một từ, chúng tạo thành một “nguyên âm đôi” và được xem như một âm tiết duy nhất.

Ví dụ:

Từ vựng Phiên âm Số âm tiết
near /nɪə/ /ɪə/ (là nguyên âm đôi) => Từ có 1 âm tiết
fear /fɪər/ /ɪə/ ( là  nguyên âm đôi) => Từ có 1 âm tiết

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ mà một từ dù có hai nguyên âm nhưng vẫn được xem là có hai âm tiết. Ví dụ điển hình là các từ như “riotous” (phát âm là /ˈraɪ.ə.t̬əs/) và “canadian” (phát âm là /kəˈneɪ.di.ən/).

3. Từ có nguyên âm /e/ đứng cuối

Tiếng Anh có quy tắc đặc biệt về âm /e/ ở cuối từ: Âm /e/ không được tính là một âm tiết riêng biệt nếu nó xuất hiện ở vị trí cuối cùng của một từ.

Ví dụ:

Từ vựng Phiên âm Số âm tiết
Cake /keɪk/ Từ có 1 âm tiết
The /ðə/ Từ có 1 âm tiết
sentence /ˈsen.təns/ Từ có 2 âm tiết

Cần lưu ý rằng, khi từ ngữ kết thúc bằng phụ âm + “le”, phần “le” vẫn được xem là một âm tiết riêng. Ví dụ:

 • table /ˈteibl/ => Từ có 2 âm tiết
 • article /ˈaːtikl/ => Từ có 2 âm tiết
 • little /ˈlitl/ => Từ có 2 âm tiết

4. Dựa trên vị trí của âm /y/

Với vị trí giữa hoặc cuối câu, “y” trong tiếng Anh đóng vai trò như một nguyên âm, tạo nên một âm tiết riêng biệt.

Từ vựng Phiên âm Số âm tiết
Cry /kraɪ/ Từ có 1 âm tiết
gym /dʒɪm/ Từ có 1 âm tiết
happy /ˈhæ.pi/ Từ có 2 âm tiết
mystery /ˈmɪs.tər.i/ Từ có 3 âm tiết

Cần lưu ý rằng: Khi âm y đứng đầu câu sẽ được tính là một phụ âm. Ví dụ như: yell, yes, young,…

>>> Xem thêm: 7+ quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh đơn giản và dễ nhớ nhất

III. Các loại âm tiết trong tiếng Anh

Khi nói về các loại âm tiết trong tiếng Anh, chúng tôi sẽ đi sâu vào phân loại 4 loại âm tiết chính trong tiếng Anh, giúp người đọc hiểu rõ hơn về cấu tạo và cách phát âm của chúng.

1. Âm tiết mở (Open syllable)

Quy tắc xác định âm tiết trong tiếng Anh - âm tiết mở
Quy tắc xác định âm tiết trong tiếng Anh – âm tiết mở

Khi phân loại âm tiết, ta thường dựa vào âm cuối cùng của âm tiết để xác định đó là âm tiết mở hay âm tiết đóng.

Âm tiết mở là âm tiết kết thúc bằng một nguyên âm, không có phụ âm nào chặn nguyên âm ở cuối. Do đó, nguyên âm trong các âm tiết mở thường được phát âm dài hơn so với nguyên âm trong âm tiết đóng.

Ví dụ:

 • company /ˈkʌm.pə.ni/: Hai âm tiết /pə/ và /ni/ đều kết thúc bằng nguyên âm /ə/ và /i/ lần lượt, do đó đây là những âm tiết mở.
 • lucky /ˈlʌk.i/: Cả hai âm tiết /ˈlʌ/ và /k.i/ đều kết thúc bằng nguyên âm /ʌ/ và /i/ lần lượt, do đó đây là những âm tiết mở.
 • bee /biː/: Âm tiết /biː/ kết thúc bằng nguyên âm /i:/, do đó đây là âm tiết mở.

2. Âm tiết đóng (Closed syllable)

Quy tắc xác định âm tiết trong tiếng Anh - âm tiết đóng
Quy tắc xác định âm tiết trong tiếng Anh – âm tiết đóng

Âm tiết đóng, trái ngược với âm tiết mở, sở hữu đặc điểm kết thúc bằng một hoặc nhiều phụ âm. Điều này dẫn đến nguyên âm trong âm tiết đóng thường được phát âm ngắn hơn so với nguyên âm trong âm tiết mở

Ví dụ:

 • cat /kæt/: âm tiết /kæt/ kết thúc bằng phụ âm /t/ => âm tiết đóng
 • dog /dɒɡ/: âm tiết /dɒɡ/ kết thúc bằng phụ âm /ɡ/ => âm tiết đóng
 • book /bʊk/: âm tiết /bʊk/ kết thúc bằng phụ âm /k/ => âm tiết đóng
 • sentence /ˈsen.təns/. 2 âm tiết /ˈsen/ và /təns/ đều kết thúc bằng phụ âm /n/ và /s/ . Do đó, đây là  âm tiết đóng

3. Âm đóng mở có điều kiện với “r”

Khi “r” xuất hiện cùng nguyên âm trong một âm tiết, ta gọi đây là âm tiết đóng mở có điều kiện với “r”. Đặc biệt, cách phát âm của nguyên âm trong trường hợp này sẽ biến đổi thành nguyên âm dài. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nguyên âm sẽ được nhấn mạnh chứ không kéo dài như âm tiết mở.

Ví dụ:

 • car: /kɑː/
 • start: /stɑːt/
 • bird: /bɜːd/

4. Âm đóng mở có điều kiện với “re”

Trong tiếng Anh, khi một từ kết thúc bằng đuôi “-re”, âm “e” cuối sẽ câm và nguyên âm chính liền trước nó sẽ được nhấn mạnh hơn khi đọc.

Ví dụ:

 • there /ðeə/
 • core /koː/
 • torture /ˈtɔː.tʃər/

>>> Xem thêm: Nguyên âm là gì? tìm hiểu 20 nguyên âm trong tiếng Anh

IV. Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Hãy xác định số âm tiết và xác định loại âm tiết trong các từ đã cho sau đây

 1. wait
 2. waitress
 3. dictionary
 4. advertisement
 5. persuade
Đáp án

 1. popular /ˈpɒp.jə.lər/ là từ có 3 âm tiết. Trong đó:  /ˈpɒp/ là âm tiết đóng, /jə/ là âm tiết mở, /lər/ là âm đóng mở có điều kiện với r
 2. wait  /weɪt/ là từ có 1 âm tiết và /weɪt/ là âm tiết đóng
 3. waitress /ˈweɪ.trəs/ là từ có 2 âm tiết. Trong đó:  /ˈweɪ/ là âm tiết mở, /trəs/ là âm tiết đóng
 4. dictionary /ˈdɪk.ʃən.ər.i/ là từ có 4 âm tiết. Trong đó:  /ˈdɪk/, /ʃən/ là âm tiết đóng và /i/ là âm tiết mở, /ər/ là âm đóng mở có điều kiện với r
 5. advertisement  /ədˈvɜː.tɪs.mənt/ là từ có 4 âm tiết. Trong đó: /əd/, /tɪs/, /mənt/ là âm tiết đóng và /vɜː/ là âm tiết mở
 6. persuade /pəˈsweɪd/ là từ có 2 âm tiết. Trong đó:  /pə/ là âm tiết mở, /sweɪd/ là âm tiết đóng

Bài tập 2: Xác định số lượng âm tiết trong các từ sau

 1. a) teacher
 2. b) computer
 3. c) beautiful
 4. d) question
 5. e) delicious
Đáp án

 1. a) teacher (2 âm tiết)
 2. b) computer (3 âm tiết)
 3. c) beautiful (3 âm tiết)
 4. d) question (2 âm tiết)
 5. e) delicious (3 âm tiết)

Bài tập 3: Âm nào phát âm khác với những âm còn lại trong các câu sau đây

Câu 1: Âm “a” nào phát âm khác những từ còn lại?

A. want  B. walk  C. war  D. ball

Câu 2: Âm “e” nào phát âm khác với những từ còn lại?

A. men  B. met  C. meet  D. set

Câu 3: Âm “a” nào phát âm khác với những từ còn lại?

A. bank  B. back  C. pan  D. want

Câu 4: Âm “u” nào phát âm khác với những từ còn lại?

A. durable  B. burn  C. hurt  D. purple

Câu 5: Âm “s” nào phát âm khác những từ còn lại?

A. sing  B. summer  C. season  D. shoes

Đáp án

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: A

Câu 5: D

Hiểu rõ cách xác định âm tiết là nền tảng quan trọng để phát âm tiếng Anh chính xác, rành mạch và tạo ngữ điệu tự nhiên. Nắm vững 4 quy tắc xác định âm tiết trong tiếng Anh được trình bày trong bài viết này sẽ giúp bạn phân chia âm tiết hiệu quả, từ đó cải thiện khả năng đọc và nói tiếng Anh của mình.

Hãy luyện tập thường xuyên và áp dụng các quy tắc này vào việc học tập và giao tiếp để đạt được kết quả tốt nhất. BMyC chúc bạn thành công!

Tham gia Group BMyC để đồng hành cùng con song ngữ tại nhà ngay hôm nay.


Tham Gia

Xem thêm:

Related Posts

Cập nhật 2024: Top 5+ chủ đề tập nói tiếng Anh cho bé không thể bỏ qua

Tiếng Anh đang ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Việc cho bé học tiếng Anh từ sớm…

Cập nhật 2024: #1Bảng chữ cái tiếng Anh có phát âm và audio đầy đủ nhất

Hành trình chinh phục bất kỳ ngôn ngữ nào cũng cần khởi đầu từ những nền tảng cơ bản nhất. Đối với tiếng Anh, việc nắm vững bảng…

Cập nhật 2024: phát âm không tốt có nên dạy con học tiếng Anh?

Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn liệu bản thân có nên trực tiếp dạy tiếng Anh cho con khi lo lắng về khả năng phát âm chưa chuẩn…

Cập nhật 2024: #1Cách luyện đọc tiếng Anh qua truyện ngắn hiệu quả nhất hiện nay

Bạn đang tìm kiếm phương pháp học tiếng Anh vừa thú vị, vừa hiệu quả? Đọc truyện ngắn tiếng Anh chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho…

Cập nhật 2024: HÌNH THẺ BÉ – Google Drive

HÌNH THẺ BÉ – Google Drive Chuyển đến nội dung chính Phím tắt Phản hồi về tính năng hỗ trợ tiếp cận Sửa đổi lần cuối Kích cỡ…

Cập nhật 2024: Bé 4 tuổi nên học tiếng Anh ở đâu? Giải đáp thắc mắc của phụ huynh

Nuôi dạy con trong thời đại toàn cầu hóa, việc cho trẻ học tiếng Anh từ sớm là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, với vô số…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *