Kinh nghiệm học tiếng anh

Cập nhật 2024: 99 câu nói tiếng Anh hay về tình bạn và các cụm từ thú vị

STT Câu nói tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt 1 “Friendship isn’t a big thing-it’s a million things little things.”- Paulo Coelho Tình bạn không phải là một điều lớn lao mà là hàng triệu điều nhỏ nhặt. 2 “What is a friend? A single soul dwelling in two bodies.”- Aristotle Bạn bè là gì? Một linh hồn sống trong hai cơ thể. 3 “Words are easy,  like the wind; Faithful friends are hard to find.” – William Shakespeare. Lời nói dễ dàng như gió thổi; bạn bè trung thành lại khó tìm. 4 “The language of friendship is not words but meanings.” – Henry David Thoreau. Ngôn ngữ của tình bạn không phải là lời nói mà là ý nghĩa. 5 “The best mirror is an old friend.” – George Herbert. Cái gương tuyệt nhất là một người bạn cũ. 6 “Friendship is not about who you have known the longest. It is about who came and never left”- Paulo Coelho. Tình bạn không phải là về người mà bạn biết lâu nhất. Đó là về người đã đến và không bao giờ rời đi. 7 “There cannot be friendship without equality.” – Swami Viveknananda. Không thể có tình bạn nếu không có sự bình đẳng. 8 “The trouble is not in dying for a friend, but in finding a friend worth dying for.” – Mark Twain. Vấn đề không phải là chết vì một người bạn, mà là tìm được một người bạn xứng đáng để bạn hi sinh. 9 “No person is your friend who demands your silence, or denies your right to grow.” ― Alice Walker. Không ai là bạn của bạn mà đòi hỏi sự im lặng của bạn hoặc từ chối quyền phát triển của bạn. 10 “Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant.” – Socrates. Hãy chậm rãi kết bạn; nhưng khi bạn bước vào, hãy tiếp tục kiên định và không thay đổi. 11 “Friendship always benefits.”- Seneca. Tình bạn luôn có lợi. 12 “If friendship is your weakest point, then you are the strongest person in the world.” – Abraham Lincoln. Nếu tình bạn là điểm yếu nhất của bạn thì bạn là người mạnh mẽ nhất trên thế giới. 13 “Friends don’t spy; true friendship is about privacy, too.” – Stephen King. Bạn bè không tọc mạch; tình bạn thực sự cũng cần đến sự riêng tư. 14 “A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow.” – William Shakespeare. Một người bạn là người hiểu rõ con người bạn, hiểu bạn đã ở đâu, chấp nhận những gì bạn đã trở thành và vẫn nhẹ nhàng cho phép bạn phát triển. 15 “I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.” – Plutarch. Tôi không cần một người bạn thay đổi khi tôi thay đổi và gật đầu khi tôi gật đầu; cái bóng của tôi làm điều đó tốt hơn nhiều. 16 “There is one friend in the life of each of us who seems not a separate person, however dear and beloved, but an expansion, an interpretation, of one’s self, the very meaning of one’s soul.“ – Edith Wharton. Có một người bạn trong cuộc đời mỗi chúng ta dường như không phải là một người riêng biệt, dù thân thương và yêu quý đến đâu, mà là một sự mở rộng, một sự giải thích về bản thân mỗi người, ý nghĩa sâu sắc nhất của tâm hồn mỗi người. 17 “One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood.” – Seneca. Một trong những phẩm chất đẹp nhất của tình bạn chân chính là hiểu và được hiểu. 18 “True friendship comes when the silence between two people is comfortable.” – David Tyson. Tình bạn đích thực đến khi sự im lặng giữa hai người trở nên thoải mái. 19 “We hope you will enjoy it and share it with your family and friends.” – Bob Marley. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích nó và chia sẻ nó với gia đình và bạn bè của bạn. 20 “In the end, we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends.”- Martin Luther King Jr. Cuối cùng, chúng ta sẽ nhớ không phải lời nói của kẻ thù mà là sự im lặng của bạn bè. 21 “Life is an awful, ugly place to not have a best friend.” ― Sarah Dessen. Cuộc sống là một nơi tồi tệ, tồi tệ nếu không có một người bạn thân nhất. 22 “A friend is someone who knows all about you and still loves you.” ― Elbert Hubbard. Một người bạn là người biết tất cả về bạn và vẫn yêu bạn.

Related Posts

Cập nhật 2024: Tổng hợp học phí các trường cấp 2 (THCS) chất lượng cao tại Hà Nội

I. Học phí nhóm trường THCS công lập chất lượng cao Hiện Hà Nội có 5 trường THCS công lập chất lượng cao. Đó là: THCS Amsterdam Hà…

Cập nhật 2024: Điểm danh 10+ các trường chuyên cấp 2 ở Hà Nội (THCS) tốt nhất 2024

Việc lựa chọn các trường chuyên cấp 2 ở Hà Nội cho con là vấn đề khá đau đầu của nhiều bậc cha mẹ hiện nay. Chọn ngôi…

Cập nhật 2024: #1Mrs là gì? Hướng dẫn chi tiết về danh xưng phổ biến

Trong tiếng Anh, danh xưng đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng và lịch thiệp đối với người khác. Một trong những…

Cập nhật 2024: [TOP 1] Mẹo hay nhớ nhanh cách dùng in on at trong tiếng Anh

Bạn đang gặp khó khăn trong việc phân biệt cách sử dụng các giới từ in, on và at trong tiếng Anh? Đừng lo lắng, bài viết này…

Cập nhật 2024: #1Tổng quan về trạng từ chỉ thời gian (Adverbs of time) trong tiếng Anh

Trạng từ chỉ thời gian là những “người bạn đồng hành” không thể thiếu trong tiếng Anh, giúp bạn xác định thời điểm diễn ra hành động, sự…

Cập nhật 2024: Chức năng và cách sử dụng

Bạn đã từng gặp khó khăn trong việc sử dụng trợ động từ trong tiếng Anh? Bạn tò mò về chức năng và cách sử dụng của những…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *