Kinh nghiệm học tiếng anh

Cập nhật 2024: 99 câu nói tiếng Anh hay về tình bạn và các cụm từ thú vị

STT Câu nói tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt 1 “Friendship isn’t a big thing-it’s a million things little things.”- Paulo Coelho Tình bạn không phải là một điều lớn lao mà là hàng triệu điều nhỏ nhặt. 2 “What is a friend? A single soul dwelling in two bodies.”- Aristotle Bạn bè là gì? Một linh hồn sống trong hai cơ thể. 3 “Words are easy,  like the wind; Faithful friends are hard to find.” – William Shakespeare. Lời nói dễ dàng như gió thổi; bạn bè trung thành lại khó tìm. 4 “The language of friendship is not words but meanings.” – Henry David Thoreau. Ngôn ngữ của tình bạn không phải là lời nói mà là ý nghĩa. 5 “The best mirror is an old friend.” – George Herbert. Cái gương tuyệt nhất là một người bạn cũ. 6 “Friendship is not about who you have known the longest. It is about who came and never left”- Paulo Coelho. Tình bạn không phải là về người mà bạn biết lâu nhất. Đó là về người đã đến và không bao giờ rời đi. 7 “There cannot be friendship without equality.” – Swami Viveknananda. Không thể có tình bạn nếu không có sự bình đẳng. 8 “The trouble is not in dying for a friend, but in finding a friend worth dying for.” – Mark Twain. Vấn đề không phải là chết vì một người bạn, mà là tìm được một người bạn xứng đáng để bạn hi sinh. 9 “No person is your friend who demands your silence, or denies your right to grow.” ― Alice Walker. Không ai là bạn của bạn mà đòi hỏi sự im lặng của bạn hoặc từ chối quyền phát triển của bạn. 10 “Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant.” – Socrates. Hãy chậm rãi kết bạn; nhưng khi bạn bước vào, hãy tiếp tục kiên định và không thay đổi. 11 “Friendship always benefits.”- Seneca. Tình bạn luôn có lợi. 12 “If friendship is your weakest point, then you are the strongest person in the world.” – Abraham Lincoln. Nếu tình bạn là điểm yếu nhất của bạn thì bạn là người mạnh mẽ nhất trên thế giới. 13 “Friends don’t spy; true friendship is about privacy, too.” – Stephen King. Bạn bè không tọc mạch; tình bạn thực sự cũng cần đến sự riêng tư. 14 “A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow.” – William Shakespeare. Một người bạn là người hiểu rõ con người bạn, hiểu bạn đã ở đâu, chấp nhận những gì bạn đã trở thành và vẫn nhẹ nhàng cho phép bạn phát triển. 15 “I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.” – Plutarch. Tôi không cần một người bạn thay đổi khi tôi thay đổi và gật đầu khi tôi gật đầu; cái bóng của tôi làm điều đó tốt hơn nhiều. 16 “There is one friend in the life of each of us who seems not a separate person, however dear and beloved, but an expansion, an interpretation, of one’s self, the very meaning of one’s soul.“ – Edith Wharton. Có một người bạn trong cuộc đời mỗi chúng ta dường như không phải là một người riêng biệt, dù thân thương và yêu quý đến đâu, mà là một sự mở rộng, một sự giải thích về bản thân mỗi người, ý nghĩa sâu sắc nhất của tâm hồn mỗi người. 17 “One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood.” – Seneca. Một trong những phẩm chất đẹp nhất của tình bạn chân chính là hiểu và được hiểu. 18 “True friendship comes when the silence between two people is comfortable.” – David Tyson. Tình bạn đích thực đến khi sự im lặng giữa hai người trở nên thoải mái. 19 “We hope you will enjoy it and share it with your family and friends.” – Bob Marley. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích nó và chia sẻ nó với gia đình và bạn bè của bạn. 20 “In the end, we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends.”- Martin Luther King Jr. Cuối cùng, chúng ta sẽ nhớ không phải lời nói của kẻ thù mà là sự im lặng của bạn bè. 21 “Life is an awful, ugly place to not have a best friend.” ― Sarah Dessen. Cuộc sống là một nơi tồi tệ, tồi tệ nếu không có một người bạn thân nhất. 22 “A friend is someone who knows all about you and still loves you.” ― Elbert Hubbard. Một người bạn là người biết tất cả về bạn và vẫn yêu bạn.

Related Posts

Cập nhật 2024: Ngày Giải phóng miền Nam tiếng Anh là gì? 66 từ vựng về ngày 30/4

Ngày Giải phóng miền Nam là một cột mốc lịch sử vĩ đại của đất nước Việt Nam. Đó là ngày dân tộc ta đập tan sự xâm…

Cập nhật 2024: Từ vựng tiếng Anh về đồ chơi và 4 cách nhớ từ mà bé nào cũng mê

Từ vựng tiếng Anh về đồ chơi là chủ đề “tủ” của hầu hết các bé. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bé 4 cách học từ…

Cập nhật 2024: Tuyển tập 137 tranh tô màu cho bé theo chủ đề ngộ nghĩnh và hấp dẫn (có file in)

Tranh tô màu là một công cụ tuyệt vời giúp bé vừa rèn luyện bàn tay khéo léo vừa trau dồi óc thẩm mỹ và sáng tạo tuyệt…

Cập nhật 2024: Những khó khăn bố mẹ thường gặp khi cùng con xây dựng bài thuyết trình tiếng Anh

Mỗi gia đình, mỗi bé khi thuyết trình tiếng Anh đều gặp các khó khăn nhất định. Điều này đôi khi khiến bố mẹ không biết cách giải…

Cập nhật 2024: HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ THUYẾT TRÌNH

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ THUYẾT TRÌNH Skip to content HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ…

Cập nhật 2024: Bật mí bí quyết giúp trẻ học tiếng Anh online hiệu quả nhất

Học tiếng Anh online đang ngày càng trở nên phổ biến bởi sự tiện lợi và hiệu quả mà nó mang lại. Tuy nhiên, để giúp trẻ học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *