Kinh nghiệm học tiếng anh

Cập nhật 2024: Thuyết trình tiếng Anh chủ đề International Women’s Day [8/3]

Opening:

  • Introduce yourself (name, age, city/ province).
  • Introduce the topic.
  • Ex: Hello, everyone! My name is Candy. I’m 7 years old. I live in Danang city. Today, I would like to talk about one of the outstanding issues of society. That’s how to respect women.

Mở bài:

  • Giới thiệu bản thân (tên, tuổi, tỉnh/thành phố).
  • Giới thiệu chủ đề.
  • Ví dụ: Xin chào mọi người! Tên tôi là Candy. Tôi 7 tuổi. Tôi sống ở thành phố Đà Nẵng. Hôm nay, tôi muốn nói về một trong những vấn đề nổi bật của xã hội. Đó là làm thế nào để tôn trọng phụ nữ.

Body:

1. Women’s role in the family + do housework + take care of family + give birth, look after and teach children.

Example: Firstly, let me talk about the role of women in the family. As a wife, a woman has great influence on the happiness and stability of her family.

If the wife understands and sympathizes with her husband, always trust him and ready to share everything, they will be very happy. Women will take care of the family and do all housework such as cleaning, cooking, washing dishes, doing laundry and so on.

In addition, women also have to give birth, take care of them when they are sick, raise them from when they are still in the womb and teach them until they become adults. Mothers can give advice, encourage, and mentally support their children in facing life’s difficulties.

2. Women’s role in society + go to work + take part in social activities.

Example: Nowadays, women also promote their role in the development of society, go to work and take part in community activities. They do research, study and improve their knowledge as well as skills.

Many women have achieved high positions in all fields, and become leaders, famous scientists, or dynamic managers.

Women’s rights are increasingly being raised and they have more opportunities in the labor market.

3. Things to do to respect women + do not discriminate against women in daily activities + listen to women’s opinions and expectation + stop family violence + be polite, don’t do rude things + support and be willing to share housework + give gifts, flowers.

Example: With such important roles, women need to be respected. Everyone must stop discriminatory actions between men and women in daily activities, listen to their opinions and expectation. In public places, it is necessary to be polite and not do rude things.

Moreover, family violence such as beating, scolding, and cursing women must be ended.

Husbands and family members should support and create favorable conditions for women to have time to study, work, rest and take care of their health by sharing housework, love and care about their women.

On special occasions, men should give flowers and gifts to their women to show respect and affection.

Thân bài:

1. Vai trò của phụ nữ trong gia đình + làm việc nhà + chăm sóc gia đình + sinh con, chăm sóc và dạy dỗ con cái.

Ví dụ: Đầu tiên, hãy để tôi nói về vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Là một người vợ, người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc và sự ổn định của gia đình mình.

Nếu người vợ hiểu và thông cảm cho chồng, luôn tin tưởng chồng và sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện thì họ sẽ rất hạnh phúc. Phụ nữ sẽ chăm sóc gia đình và làm mọi công việc nhà như dọn dẹp, nấu nướng, rửa bát, giặt giũ, v.v.

Ngoài ra, người phụ nữ còn phải sinh con, chăm sóc khi con ốm đau, nuôi con từ khi còn trong bụng và dạy dỗ đến khi trưởng thành. Mẹ có thể đưa ra lời khuyên, động viên, hỗ trợ tinh thần cho con trước những khó khăn trong cuộc sống.

2. Vai trò của phụ nữ trong xã hội + đi làm + tham gia các hoạt động xã hội.

Ví dụ: Ngày nay phụ nữ còn phát huy vai trò của mình trong sự phát triển của xã hội, đi làm và tham gia các hoạt động cộng đồng. Họ nghiên cứu, học tập và nâng cao kiến ​​thức cũng như kỹ năng của mình.

Nhiều phụ nữ đã đạt được những vị trí cao trong mọi lĩnh vực, trở thành những nhà lãnh đạo, nhà khoa học nổi tiếng hay nhà quản lý năng động.

Quyền của phụ nữ ngày càng được nâng cao và họ có nhiều cơ hội hơn trên thị trường lao động.

3. Những điều cần làm để tôn trọng phụ nữ + không phân biệt đối xử với phụ nữ trong sinh hoạt hàng ngày + lắng nghe ý kiến ​​và mong muốn của phụ nữ + chấm dứt bạo lực gia đình + lịch sự, không làm những điều thô lỗ + hỗ trợ và sẵn sàng chia sẻ công việc nhà + tặng quà, hoa.

Ví dụ: Với những vai trò quan trọng như vậy, phụ nữ cần được tôn trọng. Mọi người phải chấm dứt những hành động phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong sinh hoạt hàng ngày, lắng nghe ý kiến ​​và nguyện vọng của họ. Ở nơi công cộng cần phải lịch sự và không làm những điều thô lỗ.

Hơn nữa, tình trạng bạo lực gia đình như đánh đập, la mắng, chửi rủa người phụ nữ phải chấm dứt.

Người chồng và các thành viên trong gia đình cần hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ có thời gian học tập, làm việc, nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe bằng cách chia sẻ công việc nhà, yêu thương, quan tâm đến người phụ nữ của mình.

Trong những dịp đặc biệt, đàn ông nên tặng hoa, quà cho người phụ nữ của mình để thể hiện sự tôn trọng và tình cảm.

Conclusions:

  • Your feeling / thinking about respecting women.
  • Thank you and goodbye.


Example: Our society is increasingly developing, the role and position of women are highly appreciated.

If women are supported, they will be able to prove their abilities and contribute more. Respect for women also shows the civilization of humanity.

Therefore, let’s respect and love the women around us. Thank you for listening. Goodbye!

Kết bài:

  • Cảm nhận/suy nghĩ của bạn về việc tôn trọng phụ nữ.
  • Cảm ơn và tạm biệt.


Ví dụ: Xã hội chúng ta ngày càng phát triển, vai trò và vị trí của người phụ nữ được đánh giá rất cao.

Nếu phụ nữ được hỗ trợ, họ sẽ có thể chứng tỏ được khả năng của mình và đóng góp nhiều hơn. Việc tôn trọng phụ nữ còn thể hiện sự văn minh của nhân loại.

Vì vậy, chúng ta hãy tôn trọng và yêu thương những người phụ nữ xung quanh mình. Cám ơn vì đã lắng nghe. Tạm biệt!

Related Posts

Cập nhật 2024: Ngày Giải phóng miền Nam tiếng Anh là gì? 66 từ vựng về ngày 30/4

Ngày Giải phóng miền Nam là một cột mốc lịch sử vĩ đại của đất nước Việt Nam. Đó là ngày dân tộc ta đập tan sự xâm…

Cập nhật 2024: Từ vựng tiếng Anh về đồ chơi và 4 cách nhớ từ mà bé nào cũng mê

Từ vựng tiếng Anh về đồ chơi là chủ đề “tủ” của hầu hết các bé. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bé 4 cách học từ…

Cập nhật 2024: Tuyển tập 137 tranh tô màu cho bé theo chủ đề ngộ nghĩnh và hấp dẫn (có file in)

Tranh tô màu là một công cụ tuyệt vời giúp bé vừa rèn luyện bàn tay khéo léo vừa trau dồi óc thẩm mỹ và sáng tạo tuyệt…

Cập nhật 2024: Những khó khăn bố mẹ thường gặp khi cùng con xây dựng bài thuyết trình tiếng Anh

Mỗi gia đình, mỗi bé khi thuyết trình tiếng Anh đều gặp các khó khăn nhất định. Điều này đôi khi khiến bố mẹ không biết cách giải…

Cập nhật 2024: HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ THUYẾT TRÌNH

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ THUYẾT TRÌNH Skip to content HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ…

Cập nhật 2024: Bật mí bí quyết giúp trẻ học tiếng Anh online hiệu quả nhất

Học tiếng Anh online đang ngày càng trở nên phổ biến bởi sự tiện lợi và hiệu quả mà nó mang lại. Tuy nhiên, để giúp trẻ học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *