Bài tập tiếng anh

Cập nhật 2024: Tổng hợp kiến thức & bài tập thì hiện tại tiếp diễn đầy đủ nhất

Hiện tại tiếp diễn là một trong những thì cơ bản và quan trọng nhất trong tiếng Anh. Để giúp các em ghi nhớ kiến thức tốt nhất, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cập nhật lý thuyết cơ bản kèm một số bài tập thì hiện tại tiếp diễn. Các em có thể tham khảo và luyện tập tại nhà để củng cố ngữ pháp tiếng Anh cho bản thân.

1. Kiến thức lý thuyết về thì hiện tại tiếp diễn

Để làm bài tập thì hiện tại tiếp diễn tốt nhất, các em nên nắm vững kiến thức cơ bản về cấu trúc, cách sử dụng cũng như dấu hiệu nhận biết thì.

1.1. Khái niệm thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn – Present Continuous là một trong các thì cơ bản trong tiếng Anh. Loại thì này được sử dụng để diễn tả những sự việc, hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. Hoặc những sự việc, hành động vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Kiến thức lý thuyết về thì hiện tại tiếp diễn
Kiến thức lý thuyết về thì hiện tại tiếp diễn

1.2. Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

 • Câu khẳng định: S + tobe + V-ing.

Ví dụ: He is listening music now.

 • Câu phủ định: S + tobe + V-ing.

Ví dụ: She is not watching TV at the moment.

 • Câu hỏi Yes/No question: Tobe + S + V-ing?

Ví dụ: Is he going to school?

 • Câu hỏi Wh-question: WH + tobe (not) + S + V-ing?

Ví dụ: What are they doing now?

1.3. Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Trong các trường hợp dưới đây, các em nên sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong câu tiếng Anh:

 • Diễn tả một hành động hoặc một sự việc đang xảy ra tại thời điểm nói.
 • Diễn tả một sự việc hoặc hành động đang diễn ra và chưa có dấu hiệu kết thúc
 • Các hành động lặp đi lặp lại cũng được diễn tả bằng thì hiện tại tiếp diễn.
 • Những hành động, sự việc chắc chắn xảy ra trong tương lai gần được diễn tả bằng thì hiện tại tiếp diễn.
 • Thì hiện tại tiếp diễn cũng được sử dụng để nói về một sự việc hoặc hành động đang phát triển, thay đổi một cách nhanh chóng.

1.4. Cách nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

Trong quá trình làm bài tập thì hiện tại tiếp diễn, các em cần lưu ý một số dấu hiệu nhận biết thì dưới đây:

 • Trong câu xuất hiện các trạng từ chỉ thời gian như: Right now; Now; At the present; At the moment; At + thời gian cụ thể.
 • Trong câu xuất hiện các động từ chỉ mệnh mệnh như: Listen; Look; Keep silent; Watch out.

2. Tổng hợp bài tập thì hiện tại tiếp diễn kèm đáp án

Sau khi nắm được kiến thức lý thuyết, các em cần thực hành luyện tập để ghi nhớ tốt hơn. Dưới đây là một số bài tập tiếng Anh về thì hiện tại tiếp diễn mà chúng tôi đã tổng hợp.

2.1. Bài 1: Viết lại dạng V-ing của các động từ được cho dưới đây

 1. Drive
 2. Take
 3. see
 4. Speak
 5. open
 6. enter
 7. happen
 8. try
 9. play
 10. work

Đáp án:

 1. 1.driving
 2. taking
 3. seeing
 4. speaking
 5. opening
 6. entering
 7. happening
 8. trying
 9. playing
 10. working
Làm bài tập về thì hiện tại tiếp diễn sẽ giúp các em ghi nhớ kiến thức tốt hơn
Làm bài tập về thì hiện tại tiếp diễn sẽ giúp các em ghi nhớ kiến thức tốt hơn

2.2. Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn

 1. My mother __________________ (buy) flowers at the supermarket.
 2. Tom __________________ (not study) Japanese in the library. He is at home with his friend.
 3. __________________ (He, run) in the stadium?
 4. His dog __________________ (eat) now.
 5. What __________________ (they, wait) for?
 6. Her students __________________ (not try) hard enough in the exam.
 7. All of Mary’s friends __________________ (have) fun at the party right now.
 8. Her children __________________ (travel) around Europe right now.
 9. Look! My little brother __________________ (drink) water.
 10. Keep silent! She __________________ (sing).

Đáp án:

 1. is buying
 2. is not studying
 3. Is he running
 4. is eating
 5. are they waitting
 6. are not trying
 7. are having
 8. is travelling
 9. is drinking
 10. is singing

2.3. Bài 3: Chọn đáp án đúng

1. Where …………her husband (be)?

 1. is 
 2. am 
 3. are        
 4. be

2. Tom (wear) ……………….. shirt now.

 1. are wearing      
 2. is wearing
 3. am wearing    
 4. wears

3. Look! The weather (rain) …………………now.

 1. rains              
 2. are rain
 3. is raining      
 4. are raining

4. My kids (go)………….  now. They (play) …………..chess.

 1. is go/ am playing   
 2. is going /is playing
 3. are go/are playing    
 4. are going/ are playing

5. Look! The train (come)…………………

 1. is coming          
 2. are coming
 3. are coming          
 4. is coming

Đáp án: 1 – A; 2 – B; 3 – D; 4 – D; 5 – A.

2.4. Bài 4: Tìm lỗi sai trong các câu dưới đây và sửa lại cho đúng

 1. My parents buy some fruits at the flea market.
 2. She does not drink wine; it’s only milk.
 3. All of Mary’s friends have fun at the concert now.
 4. The children plays football in the back yard now.
 5. Look! It is rain.
 6. Look! The teacher speak in the class!
 7. My father is busy today. He plays soccer.

Đáp án:

 1. by – are buying
 2. does not drink – is not drinking
 3. have – are having
 4. plays – are playing
 5. is rain – is raining
 6. is speak – is speaking
 7. plays – is playing

3. Cách làm bài tập thì hiện tại tiếp diễn đạt điểm cao

Dưới đây là một số lưu ý giúp các em hoàn thành tốt bài tập về thì hiện tại tiếp diễn và được điểm cao trong kỳ thi tiếng Anh.

3.1. Nắm rõ công thức, dấu hiệu nhận biết thì

Để làm đúng bài tập, các em cần nắm vững kiến thức về thì hiện tại tiếp diễn, bao gồm công thức, cách sử dụng cũng như dấu hiệu nhận biết thì. Từ đó phân biệt được câu hỏi nào thuộc thì hiện tại tiếp diễn để chia động từ sao cho đúng nhất.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn
Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

3.2. Làm bài tập thường xuyên

Thường xuyên làm bài tập chính là một phương pháp giúp các em củng cố kiến thức và làm quen với những câu hỏi về thì hiện tại tiếp diễn thường gặp trong bài thi. Các em có thể mua sách bài tập hoặc tải một số bài tập trên mạng để thực hành tại nhà.

3.3. Kiểm tra đáp án sau khi làm bài tập

Sau khi hoàn thành bài tập tiếng Anh về thì hiện tại tiếp diễn, các em nên kiểm tra lại đáp án từ sách, tài liệu. Điều này sẽ giúp em biết được lỗi sai của mình và tránh lặp lại trong những câu hỏi tương tự.

Trên đây là tổng hợp kiến thức lý thuyết và bài tập thì hiện tại tiếp diễn. Các em có thể tham khảo và thực hành tại nhà để ôn tập và củng cố lại kiến thức. Từ đó đạt được điểm cao trong những bài thi tiếng Anh sắp tới.  

Related Posts

Cập nhật 2024: Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh: Học như thế nào?

Thì hiện tại hoàn thành là một trong những thì cơ bản và quan trọng trong tiếng Anh. Nó được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp, bài…

Cập nhật 2024: Xây nền tiếng Anh với 50+ câu bài tập thì hiện tại hoàn thành

Học vững lý thuyết song song với ôn luyện và làm bài tập chính là cách hiệu quả nhất giúp bạn ghi nhớ không quên kiến thức ngữ…

Cập nhật 2024: 30+ bài tập thì quá khứ đơn kèm đáp án mới nhất 2024

Thì quá khứ đơn (The past simple) là một trong những thì cơ bản trong tiếng Anh. Vì vậy, các bạn cần luyện thường xuyên để nắm chắc…

Cập nhật 2024: 3 đề bài tập tiếng Anh lớp 2 có kèm đáp án chi tiết cho trẻ

Không chỉ tập trung vào học lý thuyết về các từ vựng và kiến thức ngữ pháp, trẻ cũng cần phải có thời gian ôn luyện và làm…

Cập nhật 2024: 50+ câu bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn kèm đáp án

Hiện tại đơn và tiếp diễn là hai thì cơ bản trong tiếng Anh, được ứng dụng nhiều trong giao tiếp thực tế. Cùng ôn lại ngữ pháp…

Cập nhật 2024: Các loại câu điều ước và bài tập áp dụng

Câu Wish trong tiếng Anh cũng tương tự như trong tiếng Việt, được dùng để diễn tả những mong muốn trong tương lai, hiện tại và cả quá…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *