Kiểm tra trình độ hiện tại

    0
    111

    Con được kiểm tra trình độ qua buổi học thử 25 phút với giáo viên nước ngoài.