Kiểm tra trình độ hiện tại

    0
    Kiểm tra trình độ hiện tại

    Con được kiểm tra trình độ qua buổi học thử 25 phút với giáo viên nước ngoài.

    Previous article Đặt lịch học phù hợp
    Từng học Tiếng Anh trực tuyến với giáo viên Mỹ thành công từ 2013, tôi tham gia xây dựng MOVER để phương pháp này giúp được hàng triệu trẻ em Vietnam sẽ giỏi Tiếng Anh, để trở thành công dân toàn cầu.