Cam Kết Phát Âm Chuẩn

    0
    65
    Cam Kết Phát Âm Chuẩn
    Cam Kết Phát Âm Chuẩn

    Mỗi phụ huynh khi đầu tư tiếng Anh cho bé sẽ có những mục đích và mong muốn khác nhau. Có thể là giúp bé giỏi giao tiếp để bổ trợ cho chuyên ngành sau này, hoặc cần trau dồi vốn ngoại ngữ chuyên nghiệp để định hướng du học trong tương lai cho bé,…Vậy nên, Mover tập trung củng cố vững chắc nền tảng là Phonics cho bé, đồng thời dùng những bộ tham chiếu đánh giá năng lực ngôn ngữ theo chuẩn Châu Âu (CEFR) và bằng cấp đánh giá quốc tế Cambridge như Starters, Movers, Flyers, TOEFL Primary cho bé.