Giáo Trình Quốc Tế Cambridge Và Pearson

    0
    132
    giáo trình quốc tế Cambridge vs Pearson
    giáo trình quốc tế Cambridge vs Pearson

    Theo đó, nội dung bài học và ngôn ngữ được cập nhật bằng hệ thống từ vựng và các chủ đề thường gặp giúp các bé lĩnh hội và sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên. Không chỉ vậy, bộ tài liệu bài tập về nhà hay các bài kiểm tra, đánh giá thường kỳ được thiết kế trên nền tảng các kỳ thi quốc tế Cambridge Young Learner và dạng bài thi nói của IELTS. Với giáo trình chuẩn mực và hiện đại như vậy, các bé sẽ có cơ hội phát triển các kỹ năng cần thiết như tư duy phản biện, giao tiếp, teamwork và sáng tạo.