Video Lớp Học Lưu Lại Dễ Dàng Ôn Tập

    0
    56
    Video lớp học lưu lại dễ dàng ôn tập
    Video lớp học lưu lại dễ dàng ôn tập

    Thông qua các video về lớp học được lưu lại trên tài khoản học tập của bé, phụ huynh có thể dễ dàng kiểm tra và theo dõi sát sao quá trình học tập của con em mình. Bên cạnh đó, điều này cũng tạo điều kiện để bé ôn tập lại kiến thức về các buổi học, khắc phục những hạn chế của bản thân để hoàn thiện kỹ năng ngôn ngữ cho chính mình.