Luis

    0
    36

    Đến từ bang Florida, Mỹ. Với phong cách giảng dạy nhiều năng lượng, luôn tạo lớp học vui vẻ.

    Next articleJeandré
    Từng học Tiếng Anh trực tuyến với giáo viên Mỹ thành công từ 2013, tôi tham gia xây dựng MOVER để phương pháp này giúp được hàng triệu trẻ em Vietnam sẽ giỏi Tiếng Anh, để trở thành công dân toàn cầu.