Luke

  0
  21

  Tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục tại đại học Stellenbosch University, Luke quyết định theo giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ em như là một niềm đam mê của mình.

  Previous articlePierce
  Next articleDomi
  Từng học Tiếng Anh trực tuyến với giáo viên Mỹ thành công từ 2013, tôi tham gia xây dựng MOVER để phương pháp này giúp được hàng triệu trẻ em Vietnam sẽ giỏi Tiếng Anh, để trở thành công dân toàn cầu.