Marc Arasim

  0
  26

  Tốt nghiệp TEMPLE UNIVERSITY tại Mỹ chuyên ngành giáo dục, thầy Marc đã có kinh nghiệm 4 năm về giảng dạy Tiếng Anh.

  Previous articleNevena
  Next articlePierce
  Từng học Tiếng Anh trực tuyến với giáo viên Mỹ thành công từ 2013, tôi tham gia xây dựng MOVER để phương pháp này giúp được hàng triệu trẻ em Vietnam sẽ giỏi Tiếng Anh, để trở thành công dân toàn cầu.