Pierce

    0
    15

    Với bằng cấp giảng dạy quốc tế và 8 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em. Thầy luôn một trong TOP những giáo viên được đánh giá cao khi dạy tại những công ty Trung Quốc.