Bài tập tiếng anh

Cập nhật 2024: Cấu trúc, dấu hiệu nhận biết

Khi học ngữ pháp tiếng Anh thì các em không thể bỏ qua thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Đây là một trong những thì cơ bản và xuất hiện nhiều trong bài tập cũng như bài kiểm tra tiếng Anh. Để giúp các em biết cách nhận biết và hoàn thành tốt những bài tập về thì, trong bài viết này chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả kiến thức về thì kèm theo đó là các câu hỏi thực hành. Các em hãy cùng tham khảo và luyện tập ngay tại nhà.

1. Tổng quan kiến thức lý thuyết về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ở phần lý thuyết, các em cần nắm vững định nghĩa, cấu trúc, cách sử dụng cũng như dấu hiệu nhận biết thì. Điều này sẽ giúp các em ứng dụng để hoàn thành tốt bài tập.

1.1. Khái niệm

Past Perfect Continuous – thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là một trong những thì cơ bản nhất trong tiếng Anh. Thì được dùng để diễn tả một hành động hoặc một sự việc đã và đang xảy ra ở trong quá khứ và kết thúc trước một sự việc hoặc một hành động khác. Tất cả các sự việc, hành động được diễn tả bởi thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn đều được kết thúc ở trong quá khứ.

1.2. Cấu trúc thì

 • Câu khẳng định: S + had + been + V-ing.

Ví dụ: He had been doing homework before they came.

 • Câu phủ định: S + hadn’t + been + V-ing.

Ví dụ: My mother hadn’t been cooking when my father came home.

 • Câu hỏi: Had + S + been + V-ing?

Ví dụ: Had he listening to music for 3 hours before they went to home.

Cấu trúc câu khẳng định, câu phủ định, câu hỏi của thì
Cấu trúc câu khẳng định, câu phủ định, câu hỏi của thì

1.3. Sử dụng quá khứ hoàn thành tiếp diễn khi nào?

 • Diễn tả một hành động hoặc một sự việc xảy ra trong quá khứ và kéo dài tới một thời điểm khác ở trong quá khứ.
 • Diễn tả một sự việc hoặc một hành động là nguyên nhân của một sự việc hoặc một hành động khác ở trong quá khứ.
 • Diễn tả một hành động hoặc một sự việc đang xảy ra trước một hành động hoặc một sự việc ở trong quá khứ.
 • Diễn tả một hành động hoặc một sự việc xảy ra để tạo tiền đề cho một hành động khác.
 • Trong câu điều kiện loại 3, thì được dùng để diễn tả điều kiện không có thực ở trong quá khứ.

1.4. Cách nhận biết thì

Trong quá trình làm bài tập, nếu các em thấy trong câu tiếng Anh xuất hiện một trong những từ sau thì cần chia động từ ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

 • By the time.
 • Until then.
 • Before, after.
 • Prior to that time.
Dấu hiệu nhận biết thì
Dấu hiệu nhận biết thì

2. Bài tập thực hành

Việc làm bài tập thường xuyên sẽ giúp các em ghi nhớ kiến thức lý thuyết về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn tốt hơn. Dưới đây là một số bài tập thực hành mà các em có thể tham khảo.

2.1. Bài 1: Chia động từ đã cho ở trong ngoặc

 1. He was very happy when she arrived, he (wait) …………for her.
 2. Our team (run) ……………along the road for 25 minutes before the referee stopped we.
 3. My boyfriend said he (stop) ……………………………playing game for 4 months before we met.
 4. She and he (talk) ……………………… on the line for 2 hours.
 5. That rich women (pay) ………………………….. for her new car in cash.
 6. Tom (have) …………………….dinner by the time his mother came to the home.
 7. It (rain) ……………………….. for a week before the tropical depression came last day.

Đáp án

 1. had been waiting
 2. had been running
 3. had been stopping
 4. had been talking
 5. had been singing
 6. had been having
 7. had been raining

2.2. Bài 2: Hoàn thành các câu dưới đây

 1. He was very tired when he arrived home. (He/work/hard this day) ___________________.
 2. Tom and David came into the room. They had ball and they were both very exciting. (they/play/soccer) ___________________.
 3. Mary was sad when she had to cancel her trip. (she/preparing/for it) ____________________.
 4. Tom woke up in the middle of the night. He was frightened and didn’t know where Marry was. (Tom/dream) ___________________.
 5. When they got home, Nam was sitting in front of the TV. He had just turned off. (He/watch/a film) ___________________.

Đáp án

 1. He had been working hard this day.
 2. They had been playing soccer.
 3. She had been preparing for it.
 4. Tom had been dreaming.
 5. He had been watching a film.
Thực hành bài tập giúp các em ghi nhớ kiến thức tốt hơn
Thực hành bài tập giúp các em ghi nhớ kiến thức tốt hơn

2.3. Bài 3: Lựa chọn đáp án đúng

1. It was very rowdy. She ………….(have) a party.

 1. had     
 2. have     
 3. had been having     
 4. were having

2. Tom and Mary went for a walk. Tom had difficulty keeping up with her because she ……..(walk) so fast

 1. had walked  
 2. was walking
 3. walked 
 4. Have been walking 

3. Mai was sitting on the ground. She was out of breath. She……………….. (run)

 1. run     
 2. runs     
 3. had run  
 4. had been running 

4. David was on his hands on the floor. He ……………(look) for his contact lens.

 1. was looking 
 2. looked
 3. had been looking   
 4. had been looked

Đáp án:

 1. D
 2. B
 3. D
 4. A

3. Một số lưu ý khi chia động từ ở quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Trong quá trình làm bài tập, các em cần ghi nhớ quy tắc thêm đuôi “ing” vào sau động từ chính. Cụ thể như sau:

 • Với động từ kết thúc bằng “e”: Các em bỏ “e” rồi thêm đuôi “ing”. Ví dụ: Take – Taking.
 • Với động từ có nhiều hơn 2 âm tiết và trọng âm rơi vào âm tiết cuối cùng: Các em gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm đuôi “ing”. Ví dụ: Prefer – Preferring.
 • Với động từ kết thúc bằng phụ âm “ie”: các em đổi “ie” thành “y” rồi thêm đuôi “ing”. Ví dụ: die – dying.  

Trên đây là tổng hợp toàn bộ kiến thức quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Việc nắm vững cấu trúc, dấu hiệu nhận biết cũng như cách sử dụng thì sẽ giúp học sinh trau dồi thêm vốn ngữ pháp. Đồng thời hoàn thành tốt các bài tập để đạt được điểm cao trong bài thi tiếng Anh.

Related Posts

Cập nhật 2024: Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh: Học như thế nào?

Thì hiện tại hoàn thành là một trong những thì cơ bản và quan trọng trong tiếng Anh. Nó được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp, bài…

Cập nhật 2024: Xây nền tiếng Anh với 50+ câu bài tập thì hiện tại hoàn thành

Học vững lý thuyết song song với ôn luyện và làm bài tập chính là cách hiệu quả nhất giúp bạn ghi nhớ không quên kiến thức ngữ…

Cập nhật 2024: 30+ bài tập thì quá khứ đơn kèm đáp án mới nhất 2024

Thì quá khứ đơn (The past simple) là một trong những thì cơ bản trong tiếng Anh. Vì vậy, các bạn cần luyện thường xuyên để nắm chắc…

Cập nhật 2024: 3 đề bài tập tiếng Anh lớp 2 có kèm đáp án chi tiết cho trẻ

Không chỉ tập trung vào học lý thuyết về các từ vựng và kiến thức ngữ pháp, trẻ cũng cần phải có thời gian ôn luyện và làm…

Cập nhật 2024: 50+ câu bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn kèm đáp án

Hiện tại đơn và tiếp diễn là hai thì cơ bản trong tiếng Anh, được ứng dụng nhiều trong giao tiếp thực tế. Cùng ôn lại ngữ pháp…

Cập nhật 2024: Các loại câu điều ước và bài tập áp dụng

Câu Wish trong tiếng Anh cũng tương tự như trong tiếng Việt, được dùng để diễn tả những mong muốn trong tương lai, hiện tại và cả quá…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *