Bài tập tiếng anh

Cập nhật 2024: 4 cách đọc số đếm tiếng Anh đơn giản và hiệu quả nhất cho bé

Số đếm tiếng Anh là kiến thức cơ bản mà người học tiếng Anh nào cũng đều phải biết. Dưới đây là 4 cách đọc số đếm tiếng Anh đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả!

I. Số đếm tiếng Anh từ 1 đến 100

Số Số đếm  Phiên âm 
1 One /wʌn/
2 Two /tu/
3 Three /θri/
4 Four /fɔr/
5 Five /faɪv/
6 Six /sɪks/
7 Seven /ˈsɛvən/
8 Eight /eɪt/
9 Nine /naɪn/
10 Ten /tɛn/
11 Eleven /ɪˈlɛvən/
12 Twelve /twɛlv/
13 Thirteen /θɜr ˈtin/
14 Fourteen /fɔrˈtin/
15 Fifteen /fɪf ˈtin/
16 Sixteen /sɪks ˈtin/
17 Seventeen /sɛvənˈ tin/
18 Eighteen /eɪ ˈtin/
19 Nineteen /naɪnˈtin/
20 Twenty /ˈtwɛn ti/
21 Twenty-One /ˈtwɛn ti wʌn/
22 Twenty-Two /ˈtwɛn ti tu/
23 Twenty-Three /ˈtwɛn ti θri/
24 Twenty-Four /ˈtwɛn ti fɔr/
25 Twenty-Five /ˈtwɛn ti faɪv/
26 Twenty-Six /ˈtwɛn ti sɪks/
27 Twenty-Seven /ˈtwɛn ti ˈsɛvən/
28 Twenty-Eight /ˈtwɛn ti eɪt/
29 Twenty-Nine /ˈtwɛn ti naɪn/
30 Thirty /ˈθɜr ti/
31 Thirty-One /ˈθɜr ti wʌn/
32 Thirty-Two /ˈθɜr ti tu/
33 Thirty-Three /ˈθɜr ti θri/
34 Thirty-Four /ˈθɜr ti fɔr/
35 Thirty-Five /ˈθɜr ti faɪv/
36 Thirty-Six /ˈθɜr ti sɪks/
37 Thirty-Seven /ˈθɜr ti ˈsɛvən/
38 Thirty-Eight /ˈθɜr ti eɪt/
39 Thirty-Nine /ˈθɜr ti naɪn/
40 Forty /ˈfɔː ti/
41 Forty-One /ˈfɔː ti wʌn/
42 Forty-Two /ˈfɔː ti tu/
43 Forty-Three /ˈfɔː ti θri/
44 Forty-Four /ˈfɔː ti fɔr/
45 Forty-Five /ˈfɔː ti faɪv/
46 Forty-Six /ˈfɔː ti sɪks/
47 Forty-Seven /ˈfɔː ti ˈsɛvən/
48 Forty-Eight /ˈfɔː ti eɪt/
49 Forty-Nine /ˈfɔː ti naɪn/
50 Fifty /ˈfɪf ti/
51 Fifty-One /ˈfɪf ti wʌn/
52 Fifty-Two /ˈfɪf ti tu/
53 Fifty-Three /ˈfɪf ti θri/
54 Fifty-Four /ˈfɪf ti fɔr/
55 Fifty-Five /ˈfɪf ti faɪv/
56 Fifty-Six /ˈfɪf ti sɪks/
57 Fifty-Seven /ˈfɪf ti ˈsɛvən/
58 Fifty-Eight /ˈfɪf ti eɪt/
59 Fifty-Nine /ˈfɪf ti naɪn/
60 Sixty /ˈsɪks ti/
61 Sixty-One /ˈsɪks ti wʌn/
62 Sixty-Two /ˈsɪks ti tu/
63 Sixty-Three /ˈsɪks ti θri/
64 Sixty-Four /ˈsɪks ti fɔr/
65 Sixty-Five /ˈsɪks ti faɪv/
66 Sixty-Six /ˈsɪks ti sɪks/
67 Sixty-Seven /ˈsɪks ti ˈsɛvən/
68 Sixty-Eight /ˈsɪks ti eɪt/
69 Sixty-Nine /ˈsɪks ti naɪn/
70 Seventy /ˈsɛvən ti/
71 Seventy-One /ˈsɛvən ti wʌn/
72 Seventy-Two /ˈsɛvən ti tu/
73 Seventy-Three /ˈsɛvən ti θri/
74 Seventy-Four /ˈsɛvən ti fɔr/
75 Seventy-Five /ˈsɛvən ti faɪv/
76 Seventy-Six /ˈsɛvən ti sɪks/
77 Seventy-Seven /ˈsɛvən ti ˈsɛvən/
78 Seventy-Eight /ˈsɛvən ti eɪt/
79 Seventy-Nine /ˈsɛvən ti naɪn/
80 Eighty /ˈeɪ ti/
81 Eighty-One /ˈeɪ ti wʌn/
82 Eighty-Two /ˈeɪ ti tu/
83 Eighty-Three /ˈeɪ ti θri/
84 Eighty-Four /ˈeɪ ti fɔr/
85 Eighty-Five /ˈeɪ ti faɪv/
86 Eighty-Six /ˈeɪ ti sɪks/
87 Eighty-Seven /ˈeɪ ti ˈsɛvən/
88 Eighty-Eight /ˈeɪ ti eɪt/
89 Eighty-Nine /ˈeɪ ti naɪn/
90 Ninety /ˈnaɪn ti/
91 Ninety-One /ˈnaɪn ti wʌn/
92 Ninety-Two /ˈnaɪn ti tu/
93 Ninety-Three /ˈnaɪn ti θri/
94 Ninety-Four /ˈnaɪn ti fɔr/
95 Ninety-Five /ˈnaɪn ti faɪv/
96 Ninety-Six /ˈnaɪn ti sɪks/
97 Ninety-Seven /ˈnaɪn ti ˈsɛvən/
98 Ninety-Eight /ˈnaɪn ti eɪt/
99 Ninety-Nine /ˈnaɪn ti naɪn/
100 One hundred /wʌn ˈhʌndrəd/

GIẢI PHÁP GIÚP CON:

Giỏi tiếng Anh vượt trội hơn bạn bè, ngay cả khi bố mẹ không biết tiếng Anh. Với sự đồng hành của thầy cô Ban Giáo vụ người Việt, con tự học dễ dàng.

Cam kết hoàn 100% học phí nếu con không tiến bộ sau 3 tháng học tập:

II. Cách đọc số 0 trong tiếng Anh

3 cách đọc số 0 trong tiếng Anh hằng ngày:

1.Zero: 0 đứng 1 mình, trước dấu chấm thập phân

Khi số 0 chỉ đứng một mình, được đọc là “zero” /ˈzɪə.rəʊ/.

Trước dấu chấm thập phân, đọc là “zero” hoặc “nought”. 

Ví dụ: 0.8 “zero point eight” hoặc “nought point eight”.

2.Oh: Sau dấu chấm thập phân, trong số điện thoại, số năm, phòng khách sạn, số xe bus

 • Sau một dấu chấm thập phân, số 0 sẽ đọc là “oh”. 

Ví dụ: 0.05 “nought point oh five”

 • Khi số 0 xuất hiện trong số điện thoại, số năm, số phòng khách sạn, số xe bus, sẽ được đọc là “oh”. 

Ví dụ: Số điện thoại 0123 456 789: “Oh one two three, four five six, seven eight nine.” 

Năm 1905: “Nineteen oh five.” 

Số phòng 301: “Three oh one.”

3.Nil: 0 trong tỷ số bóng đá

Ví dụ: Vietnamese three, Thailand nil (3-0) in the AFF Cup 1998

4.Dãy số thường gặp

– millions: triệu

– thousands: nghìn

– hundreds: trăm

– billion: tỉ

– thousand billion: ngàn tỉ

– trillion: triệu tỉ

III. 4 cách đọc số đếm tiếng Anh

so-dem-tieng-anh

1. Các số đếm trong tiếng Anh 

 • Từ 1 đến 10: One,…ten.
 • Từ 11 đến 20: Eleven, …twenty.
 • Từ 20 đến 90:  twenty,…ninety.

Ngoài ra, còn đối với các số:

 • 21: twenty one
 • 32: thirty two
 • 101: one hundred and one
 • 121: one hundred twenty one……

Với các số không tròn, chỉ cần cộng thêm phần đuôi là các số đếm từ 1-9 vào sau các số tròn chục, tròn trăm…

Với các nhóm có 3 chữ số trong số đếm tiếng Anh, sử dụng dấu phẩy được dùng để phân tách các nhóm. 

 •  100 = One hundred
 • 1,000 = One thousand 
 • 10,000 = Ten thousand
 • 100,000 = One hundred thousand
 • 1,000,000 = One million.

Với những số phức tạp, có thể chia nhỏ chúng thành các đơn vị hàng nghìn, trăm, chục sau đó sử dụng cách đếm trên.

Khi cần kết hợp từ hàng trăm trở lên với hàng đơn vị hoặc hàng chục, ta thêm “And” trước hàng đơn vị hoặc hàng chục. 

 • 324 – three hundred and twenty four
 • 2,385 – Two thousand, three hundred and eighty five
 • 3,956 – Three thousand, nine hundred and fifty six

2. Đọc dãy số điện thoại:

Khi đọc dãy số về số điện thoại, chỉ cần tách rời các con số và liệt kê theo từng nhóm  3 hoặc 4 chữ số trong dãy số điện thoại đọc cùng 1 lần. Số 0 trong dãy số điện thoại sẽ được đọc là “zero” hoặc “oh”. 

Ví dụ: My phone number is 0923.456.789 – Oh nine two three, four five six, seven eight nine.

3. Đọc số tuổi

Sử dụng như cách đọc số đếm ở trên để nói về số tuổi, nhưng sẽ thêm “years old” (tuổi) vào phía sau.

Ví dụ: My grandmother is 83 years old – eighty three years old

4. Đọc số năm trong tiếng Anh

4.1.Cách đọc năm có 3 chữ số

 • Cách 1: đọc như số đếm thông thường.

Ví dụ: năm 938: nine hundred and thirdty-eight.

 • Cách 2: chia làm 2 nhóm gồm số đầu tiên và 2 chữ số cuối 

Ví dụ: Năm 938: nine forty-five.

4.2.Cách đọc năm có bốn chữ số

 • Đối với các năm có bốn chữ số, hãy chia năm đó ra thành hai nhóm: đọc 2 số đầu trước rồi đến 2 số sau.

Ví dụ: Năm 1998: nineteen ninety-eight.

Năm 1823 được đọc là eighteen twenty-three.

Cách đọc các năm từ năm 2000 

 • Cách 1: two thousand + (and) + số cuối.

 Ví dụ: Năm 2022: two thousand (and) twenty-two. 

 • Cách 2: twenty + (and) + số nguyên. 

Ví dụ: Năm 2009: twenty and nine

Năm 2020: two thousand (and) twenty.

4.3.Cách đọc năm sinh bằng tiếng Anh

Năm có 4 chữ số,  2 chữ số ở giữa là số 0

 • Cách 1: 2 chữ số đầu tiên + oh + số cuối 
 • Số đầu tiên + thousand + (and) + số cuối. 

Ví dụ: năm 2009 

 • Twenty oh nine
 • Two thousand (and) nine.

Năm có 4 chữ số, 3 chữ số cuối là số 0 

 • số đầu tiên + thousand. 

Ví dụ: Năm 1000: one thousand, 

Năm 2000: two thousand. 

Năm 3000: three thousand. 

Trên đây là những kiến thức về 4 cách đọc số đếm tiếng Anh, hy vọng bài viết sẽ mang đến những chia sẻ bổ ích cho bạn.

Related Posts

Cập nhật 2024: Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh: Học như thế nào?

Thì hiện tại hoàn thành là một trong những thì cơ bản và quan trọng trong tiếng Anh. Nó được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp, bài…

Cập nhật 2024: Xây nền tiếng Anh với 50+ câu bài tập thì hiện tại hoàn thành

Học vững lý thuyết song song với ôn luyện và làm bài tập chính là cách hiệu quả nhất giúp bạn ghi nhớ không quên kiến thức ngữ…

Cập nhật 2024: 30+ bài tập thì quá khứ đơn kèm đáp án mới nhất 2024

Thì quá khứ đơn (The past simple) là một trong những thì cơ bản trong tiếng Anh. Vì vậy, các bạn cần luyện thường xuyên để nắm chắc…

Cập nhật 2024: 3 đề bài tập tiếng Anh lớp 2 có kèm đáp án chi tiết cho trẻ

Không chỉ tập trung vào học lý thuyết về các từ vựng và kiến thức ngữ pháp, trẻ cũng cần phải có thời gian ôn luyện và làm…

Cập nhật 2024: 50+ câu bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn kèm đáp án

Hiện tại đơn và tiếp diễn là hai thì cơ bản trong tiếng Anh, được ứng dụng nhiều trong giao tiếp thực tế. Cùng ôn lại ngữ pháp…

Cập nhật 2024: Các loại câu điều ước và bài tập áp dụng

Câu Wish trong tiếng Anh cũng tương tự như trong tiếng Việt, được dùng để diễn tả những mong muốn trong tương lai, hiện tại và cả quá…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *