Bài tập tiếng anh

Cập nhật 2024: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn & lỗi sai 90% người làm hay mắc phải

Thì hiện tại tiếp diễn là một trong những thì được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh, đặc biệt là trong các bài thi. Để giúp bạn đạt điểm cao và thành thạo thì hiện tại tiếp diễn, bài viết này sẽ cung cấp tới bạn các dạng bài tập thì hiện tại tiếp diễn và những lỗi sai phổ biến người học hay mắc phải.

I. Các dạng bài tập thì hiện tại tiếp diễn thường gặp khi đi thi 

 1. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc
 1. I ____________ for a big company called Vingroup at the moment. (WORK)
 2. He ____________ annual budget to his boss. (REPORT)
 3. I cannot meet her. She ____________ a meeting in Room No.4 right now. (HAVE)
 4. Some students ___________ baseball on the school yard. (PLAY)
 5. Jennie ___________ her children to do their homeworks. (TEACH)
 6. The dogs ___________ their meals. (EAT)
 7. Look! It ___________ outside. (RAIN)
 8. John _____________a letter to his parents at the moment. (WRITE)
 9. She ___________ her bicycle now. (FIX)
 10. ___________ you ___________ music up there? It’s so noisy! (PLAY)
 11. Chọn đáp án đúng
 12. They are ___________ their dinner.
 1. cooking C. cooked
 2. cook D. cooks
 3. ___________ he ___________ Math?
 1. Are – learning C. Is – learning
 2. Does – learn D. Is – learned
Bài tập thì hiện tại tiếp diễn
Củng cố và nắm vững kiến thức nhờ luyện bài tập thì hiện tại tiếp diễn
 1. The children ___________ playing basketball.
 1. am C. is
 2. are D. do
 3. We ___________ a meal in the kitchen.
 1. are having C. is having
 2. am having D. are have
 3. The teacher ___________ a new lesson to us.
 1. is explain C. explains
 2. explaining D. is explaining
 3. Chuyển câu từ thể khẳng định sang phủ định và ngược lại
 1. My sister is traveling all over our country.
 2. Mark is talking on the phone.
 3. He isn’t cooking dinner for his family.
 4. Mary is staying at her friend’s house.
 5. We are having sandwiches for breakfast
 6. They aren’t watching a movie now.
 7. Ben and his friends are dancing in his room.
 8. They are holding an umbrella.
 9. Sắp xếp lại các từ để ghép thành câu hoàn chỉnh
 1. driving/ John/ to/ is/ Boston
 2. is/ taking/ Sue/ shower/ a
 3. children/ The/ doing/ their/ are/ homeworks
 4. I/ cleaning/ room/ am/ my
 5. mother/ watering/ My/ flowers/ the/ garden/ the/ is/ in
 6. He/ always/ is/ his/ losing/ key
 7. week/ she/ taking/ is/ her/ bus/ because/ to/ car/ broken/ is/ a/ work/ This
 8. having/ We/ a/ meeting/ our/ tomorrow/ about/ are/ camping 

GIẢI PHÁP GIÚP CON:

Giỏi tiếng Anh vượt trội hơn bạn bè, ngay cả khi bố mẹ không biết tiếng Anh. Với sự đồng hành của thầy cô Ban Giáo vụ người Việt, con tự học dễ dàng.

Cam kết hoàn 100% học phí nếu con không tiến bộ sau 3 tháng học tập:

II. Những lỗi sai hay gặp khi làm bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Nhiều bạn khi học và sử dụng thì hiện tại tiếp diễn vẫn thường gặp phải một số lỗi sai. Dưới đây là một số những lỗi sai phổ biến bạn cần lưu ý để tránh sai sót. 

Sai lầm khi sử dụng thì hiện tại tiếp diễn
Những lỗi sai phổ biến khi sử dụng thì hiện tại tiếp diễn 
 1. Không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn đúng cách
 2. Thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn có cách sử dụng khá giống nhau, do đó, bạn học thường bị nhầm lẫn giữa hai thì này.

Cụ thể:

 • Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra ngay thời điểm nói.

Ví dụ:  What are you doing? – I am listening to music.

(Bạn đang làm gì thế? – Tớ đang nghe nhạc)

Thì hiện tại đơn lại diễn tả hành động xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại trong thời gian dài.

Ví dụ:  What do you do every morning? – I do exercise to enhance my health.

(Bạn làm gì mỗi sáng vậy? – Tớ tập thể dục để nâng cao sức khoẻ)

 • Thì hiện tại tiếp diễn diễn đạt hành động, sự việc mang tính tạm thời.

Ví dụ:  I am taking a bus to work this week because my car is broken.

(Tuần này tôi bắt xe buýt đi làm vì ô tô của tôi bị hỏng)

Thì hiện tại đơn diễn đạt hành động, sự việc cố định hoặc lâu dài.

Ví dụ:  I drive my own car to work every day.

(Tôi lái xe của mình đi làm hàng ngày)

 • Thì hiện tại tiếp diễn diễn đạt hành động, sự việc đang dần thay đổi.

Ví dụ:  The earth is getting warmer.

(Trái đất đang dần nóng lên)

Thì hiện tại đơn diễn tả sự thật hiển nhiên, chân lý cố hữu.

Ví dụ:  The moon goes round the earth.

(Mặt trăng quay quanh trái đất)

 1. Thì hiện tại tiếp diễn đôi khi cũng thường bị nhầm lẫn với thì tương lai đơn và tương lai gần.

Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động dự định hoặc đang được chuẩn bị thực hiện trong tương lai gần.

Ví dụ:  I am having a meeting in Room B tomorrow.

(Tôi có một cuộc họp ở phòng B vào ngày mai)

Thì tương lai đơn và thì tương lai gần sử dụng để diễn tả hành động, kế hoạch diễn ra trong tương lai nhưng không có kế hoạch cụ thể, bộc phát tại thời điểm nói.

Ví dụ:  I will meet him to discuss more about the price issue.

(Tôi sẽ gặp anh ấy để trao đổi kỹ hơn về vấn đề giá cả)

Look at the dark clouds! It is going to rain!

(Nhìn mây đen kìa! Trời sắp mưa đấy!)

 1. Sử dụng cấu trúc sai hoặc không đầy đủ

Người học thường quên sử dụng động từ tobe (am/is/are) hay thêm đuôi _ing cho động từ thường khi chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn.

Hãy lưu ý cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn luôn ở dạng: 

S + to be (am/is/are) + V_ing + O

Ví dụ:  I am speaking Japanese to the tourists.

(Tôi đang nói tiếng Nhật với các du khách)

Một số trường hợp người dùng nhầm lẫn giữa cách chia động từ tobe. Người học nhầm ngôi chia, như danh từ số ít + are và danh từ số nhiều + is. Trên thực tế, công thức đúng phải là: 

We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + are

He/ She/ It/ Danh từ số ít + is

Ví dụ:  The children are washing their clothes in the bathroom 

(NOT: The children is washing their clothes in the bathroom)

My parents are listening to the radio.

(NOT: My parents is listening to the radio)

III. Đáp án bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Bài 1. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. am working
 2. is reporting
 3. is having
 4. are playing 
 5. is teaching
 6. are eating
 7. is raining
 8. is writing 
 9. is fixing
 10. Are you playing 

Bài 2. Chọn đáp án đúng

 1. A 2. C 3. B 4. A 5.D
Ghi chép đáp án một cách khoa học sẽ giúp bạn nhớ kiến thức nhanh chóng hơn
Ghi chép đáp án một cách khoa học sẽ giúp bạn nhớ kiến thức nhanh chóng hơn

Bài 3. Chuyển câu từ thể khẳng định sang phủ định và ngược lại

 1. My sister is not traveling all over our country.
 2. Mark is not talking on the phone.
 3. He is cooking dinner for his family.
 4. Mary is not staying at her friend’s house.
 5. We are not having sandwiches for breakfast
 6. They are watching a movie now.
 7. Ben and his friends are not dancing in his room.
 8. They are not holding an umbrella.

Bài 4. Sắp xếp lại các từ để ghép thành câu hoàn chỉnh

 1. John is driving to Boston.
 2. Sue is taking a shower.
 3. The children are doing their homeworks.
 4. I am cleaning my room.
 5. My mother is watering the flowers in the garden.
 6. He is always losing his key.
 7. This week she is taking a bus to work because her car is broken.
 8. We are having a meeting about our camping tomorrow. 

Trên đây là những bài tập thường gặp để người học luyện tập nhằm nắm vững kiến thức về thì hiện tại tiếp diễn và những lỗi sai thường gặp phải giúp người học có thể lưu ý và tránh những nhầm lẫn không đáng có. Hãy luyện tập nhiều để có thể sử dụng thành thạo thì này bạn nhé!

Related Posts

Cập nhật 2024: Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh: Học như thế nào?

Thì hiện tại hoàn thành là một trong những thì cơ bản và quan trọng trong tiếng Anh. Nó được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp, bài…

Cập nhật 2024: Xây nền tiếng Anh với 50+ câu bài tập thì hiện tại hoàn thành

Học vững lý thuyết song song với ôn luyện và làm bài tập chính là cách hiệu quả nhất giúp bạn ghi nhớ không quên kiến thức ngữ…

Cập nhật 2024: 30+ bài tập thì quá khứ đơn kèm đáp án mới nhất 2024

Thì quá khứ đơn (The past simple) là một trong những thì cơ bản trong tiếng Anh. Vì vậy, các bạn cần luyện thường xuyên để nắm chắc…

Cập nhật 2024: 3 đề bài tập tiếng Anh lớp 2 có kèm đáp án chi tiết cho trẻ

Không chỉ tập trung vào học lý thuyết về các từ vựng và kiến thức ngữ pháp, trẻ cũng cần phải có thời gian ôn luyện và làm…

Cập nhật 2024: 50+ câu bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn kèm đáp án

Hiện tại đơn và tiếp diễn là hai thì cơ bản trong tiếng Anh, được ứng dụng nhiều trong giao tiếp thực tế. Cùng ôn lại ngữ pháp…

Cập nhật 2024: Các loại câu điều ước và bài tập áp dụng

Câu Wish trong tiếng Anh cũng tương tự như trong tiếng Việt, được dùng để diễn tả những mong muốn trong tương lai, hiện tại và cả quá…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *